Цени за наем на кемпер

ТЕКУЩИ ПРОМОЦИИ

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПАКЕТИ

Интегрирани кемпери


7 - 14 дни

15 - 21 дни

+21 дни

Депозит

Висок сезон

395BGN

380BGN

365BGN

3000BGN

Нисък сезон

365BGN

350BGN

335BGN

3000BGN


7 - 14 дни


15 - 21 дни

+21 дни

Депозит

Висок сезон

395BGN


380BGN

365BGN

3000BGN

Нисък сезон

365BGN


350BGN

335BGN

3000BGN


7 - 14 дни

15 - 21 дни

+21 дни

Депозит

Висок сезон

395BGN

380BGN

365BGN

3000BGN

Нисък сезон

365BGN

350BGN

335BGN

3000BGN


7 - 14 дни

15 - 21 дни

+21 дни

Депозит

Висок сезон

395BGN

380BGN

365BGN

3000BGN

Нисък сезон

365BGN

350BGN

335BGN

3000BGN


7 - 14 дни

15 - 21 дни

+21 дни

Депозит

Висок сезон

395BGN

380BGN

365BGN

3000BGN

Нисък сезон

365BGN

350BGN

335BGN

3000BGN


7 - 14 дни

15 - 21 дни

+21 дни

Депозит

Висок сезон

395BGN

380BGN

365BGN

3000BGN

Нисък сезон

365BGN

350BGN

335BGN

3000BGN


3 - 7 дни

8 - 14 дни

15 - 21 дни

+21 дни

Депозит

Висок сезон

345BGN

330BGN

315BGN

300BGN

3000BGN

Нисък сезон

315BGN

300BGN

285BGN

270BGN

3000BGN

Полунтегрирани кемпери


3 - 7 дни

8 - 14 дни

15 - 21 дни

+21 дни

Депозит

Висок сезон

305BGN

290BGN

275BGN

260BGN

2000BGN

Нисък сезон

275BGN

260BGN

245BGN

230BGN

2000BGN


3 - 7 дни

8 - 14 дни

15 - 21 дни

+21 дни

Депозит

Висок сезон

305BGN

290BGN

275BGN

260BGN

2000BGN

Нисък сезон

275BGN

260BGN

245BGN

230BGN

2000BGN


3 - 7 дни

8 - 14 дни

15 - 21 дни

+21 дни

Депозит

Висок сезон

295BGN

280BGN

265BGN

250BGN

2000BGN

Нисък сезон

275BGN

260BGN

245BGN

230BGN

2000BGN


3 - 7 дни

8 - 14 дни

15 - 21 дни

+21 дни

Депозит

Висок сезон

275BGN

260BGN

245BGN

230BGN

2000BGN

Нисък сезон

255BGN

240BGN

225BGN

210BGN

2000BGN


3 - 7 дни

8 - 14 дни

15 - 21 дни

+21 дни

Депозит

Висок сезон

305BGN

290BGN

275BGN

260BGN

2000BGN

Нисък сезон

275BGN

260BGN

245BGN

230BGN

2000BGN


3 - 7 дни

8 - 14 дни

15 - 21 дни

+21 дни

Депозит

Висок сезон

255BGN

240BGN

225BGN

210BGN

2000BGN

Нисък сезон

235BGN

220BGN

205BGN

190BGN

2000BGN


3 - 7 дни

8 - 14 дни

15 - 21 дни

+21 дни

Депозит

Висок сезон

275BGN

260BGN

245BGN

230BGN

2000BGN

Нисък сезон

255BGN

240BGN

225BGN

210BGN

2000BGN


3 - 7 дни

8 - 14 дни

15 - 21 дни

+21 дни

Депозит

Висок сезон

275BGN

260BGN

245BGN

230BGN

2000BGN

Нисък сезон

255BGN

240BGN

225BGN

210BGN

2000BGN


3 - 7 дни

8 - 14 дни

15 - 21 дни

+21 дни

Депозит

Висок сезон

285BGN

270BGN

255BGN

240BGN

2000BGN

Нисък сезон

265BGN

250BGN

235BGN

220BGN

2000BGN


3 - 7 дни

8 - 14 дни

15 - 21 дни

+21 дни

Депозит

Висок сезон

295BGN

280BGN

265BGN

250BGN

2000BGN

Нисък сезон

275BGN

260BGN

245BGN

230BGN

2000BGN


3 - 7 дни

8 - 14 дни

15 - 21 дни

+21 дни

Депозит

Висок сезон

285BGN

270BGN

255BGN

240BGN

2000BGN

Нисък сезон

265BGN

250BGN

235BGN

220BGN

2000BGN


3 - 7 дни

8 - 14 дни

15 - 21 дни

+21 дни

Депозит

Висок сезон

285BGN

270BGN

255BGN

240BGN

2000BGN

Нисък сезон

265BGN

250BGN

235BGN

220BGN

2000BGN


3 - 7 дни

8 - 14 дни

15 - 21 дни

+21 дни

Депозит

Висок сезон

285BGN

270BGN

255BGN

240BGN

2000BGN

Нисък сезон

265BGN

250BGN

235BGN

220BGN

2000BGN


3 - 7 дни

8 - 14 дни

15 - 21 дни

+21 дни

Депозит

Висок сезон

275BGN

260BGN

245BGN

230BGN

2000BGN

Нисък сезон

255BGN

240BGN

225BGN

210BGN

2000BGN


3 - 7 дни

8 - 14 дни

15 - 21 дни

+21 дни

Депозит

Висок сезон

285BGN

270BGN

255BGN

240BGN

2000BGN

Нисък сезон

265BGN

250BGN

235BGN

220BGN

2000BGN


3 - 7 дни

8 - 14 дни

15 - 21 дни

+21 дни

Депозит

Висок сезон

285BGN

270BGN

255BGN

240BGN

2000BGN

Нисък сезон

265BGN

250BGN

235BGN

220BGN

2000BGN


3 - 7 дни

8 - 14 дни

15 - 21 дни

+21 дни

Депозит

Висок сезон

285BGN

270BGN

255BGN

240BGN

2000BGN

Нисък сезон

265BGN

250BGN

235BGN

220BGN

2000BGN


3 - 7 дни

8 - 14 дни

15 - 21 дни

+21 дни

Депозит

Висок сезон

285BGN

270BGN

255BGN

240BGN

2000BGN

Нисък сезон

265BGN

250BGN

235BGN

220BGN

2000BGN


3 - 7 дни

8 - 14 дни

15 - 21 дни

+21 дни

Депозит

Висок сезон

275BGN

260BGN

245BGN

230BGN

2000BGN

Нисък сезон

255BGN

240BGN

225BGN

210BGN

2000BGN


3 - 7 дни

8 - 14 дни

15 - 21 дни

+21 дни

Депозит

Висок сезон

295BGN

280BGN

265BGN

250BGN

2000BGN

Нисък сезон

275BGN

260BGN

245BGN

230BGN

2000BGN


3 - 7 дни

8 - 14 дни

15 - 21 дни

+21 дни

Депозит

Висок сезон

285BGN

270BGN

255BGN

240BGN

2000BGN

Нисък сезон

265BGN

250BGN

235BGN

220BGN

2000BGN


3 - 7 дни

8 - 14 дни

15 - 21 дни

+21 дни

Депозит

Висок сезон

265BGN

250BGN

235BGN

220BGN

2000BGN

Нисък сезон

245BGN

230BGN

215BGN

200BGN

2000BGN


3 - 7 дни

8 - 14 дни

15 - 21 дни

+21 дни

Депозит

Висок сезон

275BGN

260BGN

245BGN

230BGN

2000BGN

Нисък сезон

255BGN

240BGN

225BGN

210BGN

2000BGN


3 - 7 дни

8 - 14 дни

15 - 21 дни

+21 дни

Депозит

Висок сезон

265BGN

250BGN

235BGN

220BGN

2000BGN

Нисък сезон

245BGN

230BGN

215BGN

200BGN

2000BGN


3 - 7 дни

8 - 14 дни

15 - 21 дни

+21 дни

Депозит

Висок сезон

255BGN

240BGN

225BGN

210BGN

2000BGN

Нисък сезон

235BGN

220BGN

205BGN

190BGN

2000BGN


3 - 7 дни

8 - 14 дни

15 - 21 дни

+21 дни

Депозит

Висок сезон

295BGN

280BGN

265BGN

250BGN

2000BGN

Нисък сезон

275BGN

260BGN

245BGN

230BGN

2000BGN


3 - 7 дни

8 - 14 дни

15 - 21 дни

+21 дни

Депозит

Висок сезон

295BGN

280BGN

265BGN

250BGN

2000BGN

Нисък сезон

275BGN

260BGN

245BGN

230BGN

2000BGN

Алковен кемпери


3 - 7 дни

8 - 14 дни

15 - 21 дни

+21 дни

Депозит

Висок сезон

295BGN

280BGN

265BGN

250BGN

2000BGN

Нисък сезон

275BGN

260BGN

245BGN

230BGN

2000BGN


3 - 7 дни

8 - 14 дни

15 - 21 дни

+21 дни

Депозит

Висок сезон

295BGN

280BGN

265BGN

250BGN

2000BGN

Нисък сезон

275BGN

260BGN

245BGN

230BGN

2000BGN


3 - 7 дни

8 - 14 дни

15 - 21 дни

+21 дни

Депозит

Висок сезон

285BGN

270BGN

255BGN

240BGN

2000BGN

Нисък сезон

265BGN

250BGN

235BGN

220BGN

2000BGN


3 - 7 дни

8 - 14 дни

15 - 21 дни

+21 дни

Депозит

Висок сезон

265BGN

250BGN

235BGN

220BGN

2000BGN

Нисък сезон

245BGN

230BGN

215BGN

200BGN

2000BGN


3 - 7 дни

8 - 14 дни

15 - 21 дни

+21 дни

Депозит

Висок сезон

255BGN

240BGN

225BGN

210BGN

2000BGN

Нисък сезон

235BGN

220BGN

205BGN

190BGN

2000BGN


3 - 7 дни

8 - 14 дни

15 - 21 дни

+21 дни

Депозит

Висок сезон

245BGN

230BGN

215BGN

200BGN

2000BGN

Нисък сезон

225BGN

210BGN

195BGN

180BGN

2000BGN

Кемперван


3 - 7 дни

8 - 14 дни

15 - 21 дни

+21 дни

Депозит

Висок сезон

220BGN

210BGN

200BGN

190BGN

2000BGN

Нисък сезон

200BGN

180BGN

170BGN

160BGN

2000BGN


3 - 7 дни

8 - 14 дни

15 - 21 дни

+21 дни

Депозит

Висок сезон

245BGN

235BGN

225BGN

215BGN

2000BGN

Нисък сезон

225BGN

215BGN

205BGN

195BGN

2000BGN


3 - 7 дни

8 - 14 дни

15 - 21 дни

+21 дни

Депозит

Висок сезон

245BGN

235BGN

225BGN

215BGN

2000BGN

Нисък сезон

225BGN

215BGN

205BGN

195BGN

2000BGN


3 - 7 дни

8 - 14 дни

15 - 21 дни

+21 дни

Депозит

Висок сезон

285BGN

270BGN

255BGN

240BGN

2000BGN

Нисък сезон

265BGN

250BGN

235BGN

220BGN

2000BGN

Каравани

ЦЕНА НА ДЕН - 100 BGN


3 - 7 дни

8 - 14 дни

15 - 21 дни

+21 дни

Депозит

Висок сезон

285BGN

270BGN

255BGN

240BGN

2000BGN

Нисък сезон

265BGN

250BGN

235BGN

220BGN

2000BGN

Цени за наем на допълнителни аксесоари

Лодки


До 7 дни

8 - 14 дни

15 - 21 дни

+21 дни

Депозит

Цена

255BGN

180BGN

155BGN

140BGN

2000BGN


До 7 дни

8 - 14 дни

15 - 21 дни

+21 дни

Депозит

Цена

295BGN

195BGN

180BGN

155BGN

2000BGN

Водни аксесоари

Цена под наем

от Camperisimo
EUR 100 на ден
  • ДЕПОЗИТ: 1000 лв
ДЕПОЗИТ 1000 лв

Цена под наем

от Camperisimo
BGN 20 на ден
  • ДЕПОЗИТ: 1000 лв

Цена под наем

от Camperisimo
BGN 20 на ден
  • ДЕПОЗИТ: 1000 лв

Електрически колела

Econic One

Comfort Ltd

Цена под наем

от Camperisimo
50лв на ден
  •  

Econic One

Urban

Цена под наем

от Camperisimo
50лв на ден
  •  

Econic One

Bandit

Цена под наем

от Camperisimo
60лв на ден
  •  

Econic One

Adventure

Цена под наем

от Camperisimo
70лв на ден
  •